Caerdydd

Cyfarwyddwyr:
Ken Bailey
Christalla Bailey
Is - Gyfarwyddwyr:
Yvonne Lee
Maureen Thompson
Cyfeiriad:
Cadwaladers
Red Dragon Centre
Cardiff Bay
Caerdydd
CF10 4JY
Gwybodaeth Gysylltu:
Ffôn: 07825 641970
Ebost: cardiff@healingrooms.org.uk
Gwefan: www.healingroomscardiff.co.uk
Amseroedd Agor:
Dydd Gwener 1af pob mis rhwng 7:30yh a 10:30yh